Verzekerde zorg

U kan met psychische / psychiatrische klachten in eerste instantie terecht bij uw huisarts en/of diens praktijkondersteuner (POH) GGZ.
Indien uw huisarts u niet meer verder kan helpen kan hij/zij u verwijzen naar onze praktijk. De huisarts kan verwijzen naar Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. 

 
 

Peter Martens

Peter Martens, psychiater, voorziet in diagnostiek en behandeling in de gespecialiseerde GGZ. U kan met een geldige verwijzing van uw huisarts voor gespecialiseerde GGZ bij hem terecht. 

Hij heeft voor 2017 contracten met alle zorgverzekeraars. Dat wil zegen de de zorg vanuit de basisverzekering betaald wordt, waarbij u natuurlijk rekening dient te houden met uw eigen risico. De kosten worden direct bij de zorgverzekeraar verhaald, conform de afgesproken tarieven. Indien er nog sprake is van een eigen risico zal de zorgverzekeraar dat achteraf bij u verhalen.

 

Myriam Hoornick

Myriam Hoornick, psychotherapeut, voorziet in behandeling en diagnostiek in zowel gespecialiseerde GGZ als basis GGZ. U kan met een geldige verwijzing van uw huisarts voor zowel basis GGZ als gespecialiseerde GGZ bij haar terecht.

Myriam heeft op dit moment enkel een contract met onderstaande zorgverzekeraars:

  • De Friesland Zorgverzekering

Voor de overige zorgverzekeraars betekent dat dat de kosten voor de zorg in eerste instantie op uzelf verhaald worden. U kan dan de rekening indienen bij de zorgverzekeraar; afhankelijk van uw polisvoorwaarden krijgt u een percentage van rekening terugbetaald. Bij een zogeheten restitutiepolis wordt de volledige rekening aan u vergoed.