Klachtenregeling

 
 

Wanneer u een klacht heeft...

Wanneer u klachten of opmerkingen heeft over de behandeling vinden we het fijn om die in eerste instantie persoonlijk van u te horen en te bespreken. De ervaring leert dat we er dan meestal ook samen uitkomen. Wanneer dat niet het geval is kan u de klacht bespreken met de andere behandelaar binnen de Verbinding.

  • Voor een klacht die Peter Martens betreft kan u in eerste instantie terecht bij Myriam Hoornick
  • Voor een klacht die Myriam Hoornick betreft kan u in eerste instantie terecht bij Peter Martens.

 

Indien de behandeling van de klacht niet leidt tot een oplossing kan u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Peter Martens:

De geschillencommissie zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

 

Myriam Hoornick:

Klachtencommissie van ...